«Ռավեննայում»

Արարատի ծեր կատարին Դար է եկել, վայրկյանի պես, Ու անցել:  Անհուն թվով կայծակների Սուրն է բեկվել ադամանդին, Ու անցել:  Մահախուճապ սերունդների  Աչքն է դիպել լույս գագաթին, Ու անցել: Հերթը հիմա քոնն է մի պահ. Դու էլ նայիր սեգ ճակատին, Ու անցիր… Իսահակյանը այս բանաստեղծությունը գրել է հայրենիքից հեռու՝ իտալական Ռավեննա քաղաքում 1925թ, հունիսի 8-ին: Բանաստեղծն այդ … More «Ռավեննայում»

Առաջադրանք

Բազմակուսակցական համակարգ Բազմակուսակցական համակարգ, կուսակցական համակարգ, որում ընդ­գրկված են երկուսից ավելի կուսակցություններ. այսինքն՝ տվյալ պետության մեջ իշխանության համար պայքարին մաս­նակցում են երկուսից ավել կուսակցութ­յուններ, ընդ որում այդ կուսակցություն­ներից ոչ մեկը չի կարողանում ստանալ ընտրողների ձայների մեծամասնությու­նը և ապահովել խորհրդարանական մեծամասնություն։ Տարբերում են եոակուսակցական, քաոակուսակցական, հնգակուսակցական, ատոմացված և այլ կուսակցական համակարգեր։ Այս­պիսի բաժանումը պայմանավորված է այն բանով, թե քանի … More Առաջադրանք

Essay

The expression “Never, never give up” means to keep trying and never stop working for your goals. Do you agree or disagree with this statement? Use specific reasons and examples to support your answer. completely agree with this statement, which means that we should never give up. I try to follow this advice, it encouraged … More Essay

Essay

Why do you think some people are attracted to dangerous sports or other dangerous activities? Use specific reasons and examples to support your answer. In our human nature we have dreamed of a quiet, peaceful life without stress. However, there are people who find such a lifestyle boring, not adventurous. These people are usually involved … More Essay

Exercise

Read the situations and write sentences from the words in the breckets. You went to Jill’s house but she wasn’t there. She had gone out. You went back to your home town after many years. It wasn’t the same as before. It had changed a lot. I invited Rachel to the party but she couldn’t … More Exercise

Essay

Is it better to enjoy your money when you earn it or is it better to save your money for some time in the future? Use specific reasons and examples to support your opinion. Money is very important for living a happy life. Nowadays we can not buy anything without money. Money is enough to … More Essay

Առաջադրանք

Պարզ(դերբայական դերձվածով) նախադասությունները վերածել բարդի։ 1. Փունջ֊փունջ աղջիներ սարերը ելան` վիճակ հանելու աշխույժ երգերով։Փունջ֊փունջ աղջիներ սարերը ելան, որ վիճակ հանեն աշխույժ երգերով։2. Նեղ հունի մեջ գալարվող գետը տեղ֊տեղ ծառս էր լինում ժայռերի դեմ։Գետը, որ նեղ հունի մեջ էի գալարվում, տեղ֊տեղ ծառս էր լինում ժայռերի դեմ։3. Վրանից ելնելով` Աշոտ արքան դիմեց վարանդացի և տայեցի քաջերին։Երբ վրանից … More Առաջադրանք

Առաջադրանք

Միջազգային ճանաչում Ճանաչումը միջազգային իրավունքում պետության միակողմանի կամավոր ակտն, որով նա նպատակահարմար է գտնում իրավաբանական հարաբերությունների մոջ մտնել ճանաչվող կողմի հետ։ Այսպիսի կողմ կարող է լինել նոր առաջացած պետությունը, նոր կառավարությունը, անկախության համար պայքարող ազգը կամ ազգային-ազատագրական շարժումը, ապստամբած և պատերազմող կողմը, միջազգային կազմակերպությունը։ Միջազգային իրավունքի տեսության մեջ միջազգային իրավական ճանաչման նշանակության մասին գոյություն ունեն երկու տեսություններª սահմանադիր կամ կոնստրուկտիվ … More Առաջադրանք

«Հավերժական սերը»

Թադմորը Ասորիքի հնագույն քաղաքներից է, հիշատակվում է Ք.ծ.ա. 2-րդ հազարամյակից, այժմ գտնվում է Սիրիայում: Հայտնի է համաշխարհային նշանակություն ունեցող հռոմեական ժամանակների ճարտարապետական կոթողներով: Իսահակյանը բանաստեղծական բարձր ոգևորությամբ պատկերել է և՛ արևելյան այդ քաղաքը,  և՛ ապարանքը,  և՛ արքա Էլ — Սամանին,  և՛ նրա սիրելի կնոջը`բամբիշին: Արևելյան ավանդությունից Իսահակյանը ստեղծել է մի կատարյալ երկ: Դա սիրո մի … More «Հավերժական սերը»

Exercise

Complete these sentences using the verbs in the breckets. Use will/won’t or the present simple. I’ll phone you when I get home from work. I want to see Margaret before she goes out. We’re going on holiday tomorrow. I will tell you all about it when we come back. Brian looks very different now. When … More Exercise