Home

Welcome to My New Люди Blog

  • Առաջադրանք

    17.11.2019 by

    Տրված բանաստեղծությունից գտիր բայերը, որոշիր հատկանիշները (խոնարհում, սեռ, կազմություն, եղանակ, ժամանակ, ժամանակային ձև, դեմք, թիվ) Բանաստեղծությունից դուրս գրիր պակասավոր և անկանոն բայերը, որոշիր՝ պակասավոր են, թե անկանոն։ Տաղ անձնական Թողած Կարսում, գետի ափին, տունս՝ շինված անտաշ քարով,Կարսը թողած, Կարսի այգին ու հայրենի երկինքը մովԵվ Կարինե Քոթանճյանին անգամ չասած մնաս բարով―Ա՜նց եմ կենում հիմա օտար քաղաքների… Читать далее

  • Խրախուսանք և պատիժ

    14.11.2019 by

    Կարծում եմ, խրախուսանքը և պատիժը համարվում են դաստիարակության ամենակարևոր մեթոդներից: Յուրաքանչյուր արարք լինի դրական թե բացասական` չպետք է մնա անարձագանք: Լավի համար` խրախուսանք, վատի համար`պատիժ: Երբեմն խրախուսանքը լինում է վնասակար, իսկ պատիժը դրական: Խրախուսել նշանակում է` դրականորեն գնահատել որևէ մեկի աշխատանքը: Խրախուսանքը մեծ նշանակություն ունի անձի համար: Մարդուն խրախուսում են նրա բարի գործի համար:  Խրախուսանքի… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.