Hésiter

Voccabulaire aller chez le/la fleuriste — գնալ ծաղկավաճառի մոտfaire un bouquet de fleurs — պատրաստել ծաղիկների փունջun bouquet…pour offrir, pour moi, pour un mariage, pour un anniversaire… — փունջ … առաջարկության համար, ինձ համար, հարսանիքի համար, ծննդյան օրվա համար …une gerbe: pour un décès(=la mort de quelqu’un) — ծաղկեպսակ՝ մահվան համար (ինչ-որ մեկի համար)quelques fleurs … More Hésiter

Localiser

Voccabulaire Un grand magasin — մեծ խանութun rayon: l’électro-ménager ,les parfumerie,les vêtements — կենցաղային տեխնիկայի, օծանելիքի, հագուստի բաժինun escalateur=un escalateur mécanique — շարժասանդուղքun ascenseur — վերելակun article — հոդվածla caisse — դրամարկղle caissier, la caissière — գանձապահun vendeur,une vendeuse — վաճառող, վաճառողուհի GrammairePrépositions et adverbes de lieu Devant — դիմաց, առջևումderrière — ետևումau fond (de) … More Localiser

Demander des renseignements

Vocabulaire prendre lu bus, le métro, le tramway — նստել ավտոբուս, մետրո, տրամվայprendre le 21, le 8, la ligne 6 (métro) —un carnet( = 10 tickets) — տուփ (10 տոմս)une station de métro — մետրոյի կայարանun arrêt de bus — ավտոբուսի կայարանchanger de bus, de métro, de tramway — փոխել ավտոբուսը, մետրոն, տրամվայըchanger à «Concorde» … More Demander des renseignements

Հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հայաստանում հողային պաշարների պահպանության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել հողերի նպատակային օգտագործումը, կատարելագործել հողերի պահպանության և օգտագործման պետական վերահսկողությունը` կիրառելով Հայաստանի հողերի օրենսդրական պահպանության հիմունքները, ստեղծել խախտված հողերի վերականգման հիմնադրամ, ապահովել արոտավայրերի ընդհանուր օգտագործման սզբունքները, ինչպես նաև կանխարգելել տարբեր ախտոտիչների վտանգավոր ազդեցությունը հողերի վրա։ Հողերի աղտոտման կանխման նպատակով ձեռնարկվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնցից են մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրմանը նպաստող տնտեսական մեխանիզմները, արտանետումների … More Հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հողի աղտոտում

Օդի և ջրի նման՝ հողը ևս ենթակա է աղտոտման։ Դրա աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է։ Մթնոլորտի աղտոտիչները նստում են հողի մակերևույթին։ Հողի աղտոտման աղբյուրներ են նաև մետաձուլական գործարանների, նավթաարդյունաբերական և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները։ Հողի աղտոտման մեկ այլ աղբյուր է ժամանակակից գյուղատնտեսությունը , որը չի կարող չկիրառել թունաքիմիկատներ և պարարտանյութեր, քանի որ դրանց բացակայության դեպքում բերքի մեծ կորուստներ ունենալու վտանգ է սպառնում։ Վտանգը մեղմացնելու նպատակով շատ տնտեսություններում … More Հողի աղտոտում

Հողերի պահպանություն

Հողերը դեգրադանում են մարդու ոչ խելամիտ տնտեսական գործունեության հետևանքով և բնական ճանապարհով՝ էրոզիայի, աղակալման, ճահճացման, օգտակար հանածոների ոչ ռացիոնալ արդյունահանման, քաղաքների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ճանապարհների, շինարարական օբյեկտների սխալ պլանավորման, հողերի քիմիական աղտոտման և այլ պատճառներով։ Հայաստանում հողերի պահպանության հիմնական ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է՝ հողի վերին բերրի շերտը դեգրադացումից և հողատարումից պաշտպանելու համար։ Հողատարման երևույթների զարգացմանը նպաստում են վերընթաց գոտիականությունը, ռելիեֆի մասնատվածությունը, բարձրությունների տատանումները՝ լանջերի թեքությունները, արոտավայրերի … More Հողերի պահպանություն

Սերնդեսերունդ

Այսօր մեր ծնողների, տատիկների և պապիկների սերունդները շատ հաճախ են հիացմունքով  հիշում և գովերգում իրենց երջանիկ սովետական մանկությունը, երբ դեռ չկային համակարգիչներ և բջջային հեռախոսներ, միայն երեք հեռուստաալիք էր ցուցադրվում, մարդիկ ավելի բարի էին, արևն՝ ավելի պայծառ, իսկ պաղպաղակն՝ ավելի քաղցր։ Այո, սովետական լավ ժամանակներ էին։ Բոլոր սերունդները զարգանում են այն դարաշարջանում, որում ապրում են, իսկ … More Սերնդեսերունդ