Կիլիկիայի Հայկական Պետություն

Կիլիկիայի հայկական պետութունը միջնադարյան ավատատիրական պետություն էր 1080–1375 թթ-ին` Փոքր Ասիայի հարավ-արևելքում՝ Միջերկրական ծովափի հյուսիսարևելյան անկյունում: Անվանվել է նաև Կիլիկիա, Կիլիկյան Հայաստան, Հայոց Կիլիկիա, Սիսուան, Հայաստան Փոքր, Հայոց աշխարհ: Ապրել է զարգացման 2 փուլ՝ Մեծ իշխանապետություն (1080–1198 թթ.) և թագավորություն (1198–1375 թթ.):  Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը,  գիտությունը, գրականությունը և մշակույթը Կիլիկյան Հայաստանն ավատատիրական միապետություն էր: Պետական կարգը … More Կիլիկիայի Հայկական Պետություն

Exercise

1. I don’t buy into this new trend.2. Enthusians for the new sports hall died out when they saw the price.3. The growth in the population has slowed down in recent year.4. I just can’t keep up with young people’s fashions these days.5. Do you think this fashion for pink will catch on?6. Did you … More Exercise

Exercise

1. Please make your point.2. I’ll look into the matter.3. Sorry, could I just say something please?4. Thank you for your comment.5. We’re here to discuss transport.6. Well, to sum up, we are all agreed about the solution.7. It’s not acceptable — I’m sure you understand that.8. I’m very unhappy with these plans.

Exercise

1. The words …………by the teacher today. (to explain — Simple Present)2. We ………a letter the day before yesterday. (to send — Simple Past)3. This car  …….. It’s too old. (not/to steal — will-future)4. This street …….because of snow. (already/to close — Present Perfect)5. A new restaurant ……..next week. (to open — will-future)6. He ……to … More Exercise

Հայկական թագավորություններ

Վանի Թագավորություն Վանի թագավորությունը պետություն էր Հայկական լեռնաշխարհում, մ. թ. ա. IX–VII դարերում. ասորեստանյան աղբյուրներում անվանվել է «Ուրարտու», տեղական սեպագիր արձանագրություններում`  «Բիայնիլի» և «Նաիրի», իսկ Աստվածաշնչում` «Արարատ»:  Այրարատ միջնաշխարհում պատմական վաղ շրջանում ստեղծված քաղաքական կազմավորումը, ի տարբերություն Նաիրյան ազգակից եզրաշխարհների, ապրելով համեմատաբար անխաթար և բնականոն զարգացում, արդեն մ.թ.ա 9-րդ դարի 1-ին կեսին հասել է ռազմաքաղաքական և տնտեսական այնպիսի հզորության, … More Հայկական թագավորություններ

Exercise

It is clear that the use of SMS is increasing . But someteachers believe that the literacy skills of young peoplemay be affected if they use text for everything. Theseteachers believe that good grammar, spelling andsentence structure will suffer if texting is allowed inclass. Other teachers disagree and say that texting isjust another modern means … More Exercise

Exercise

The war will be declared next week. Your homework must be finished by tomorrow afternoon. That house hasn’t been painted since I was a child. Smoking is not allowed in this hotel. After all flights were cancelled, the tourists checked in at the airport hotel. The car hasn’t been washed for over a week. He … More Exercise

Exercise

Julia rescued three cats. Three cats were rescued by Julia. The students handed in the reports. The reposts were handed in by the students. Maria crashed into the blue car. The blue car was crashed into by Maria. Alex learned the poem. The poem was learned by Alex. Steven has forgotten the book. The book … More Exercise

Պետրոս Դուրյան <<Լճակ>>, արևելահայերեն

Լճակ, ինչու՞ են ապշածՈւ չեն խայտում քո ալիքները,Միթե՞ հայելուդ մեջ կարոտովՄի գեղեցկուհի նայեց: Եվ միթե զմայլվում ենԱլիքներդ երկնքի կապույտից,Եվ այն ամպերով լուսափթիթ,Որ նման են փրփուրիդ: Մելամաղձոտ իմ լճակ,Քեզ հետ լինեմ մտերիմ,Սիրեմ ես էլ քեզ նման,Գրավվել, լռել ու խոկալ: Որքան դու ունես ալիքներՃակատս այնքան ունի խոկեր,Որքան դու ունես փրփուրներ՝Սիրտս այնքան ունի բյուր խոցեր: Եվ եթե գոգիդ … More Պետրոս Դուրյան <<Լճակ>>, արևելահայերեն

Գործնական աշխատանք

1․ Գտնե՛լ համաձայնության սխալները։Մարդկանց մի մասը գնացին աշխատելու։ Պահանջվում է հմուտ մասնագետներ։ Նրան՝ որպես հմուտ մասնագետի, պարգևատրեցին։ Արմենը ընկերոջ հետ անցավ բակով։ Ամեն մեկը գնացին իր աշխատավայրը։ Գտնե՛լ խնդրառության սխալները։ Նա դաշնամուրի վրա լավ է նվագում։Նա դաշնամուր լավ է նվագում։ Այդ գործում նա չի մասնակցել։Այդ գործում նա չի ունեցել իր մասնակցությունը։ Ընկերս համաձայն էր իմ … More Գործնական աշխատանք