Վարժություններ

հուշարար = հուշ արմատ, արար արմատ վրեժխնդիր=վրեժ արմատ, խնդիր արմատ որմնասյուն=որմ արմատ, ա հոդակապ , սյուն արմատ ներաշխարհ=ներ ածանց, աշխարհ արմատ տարալեզու= տար ածանց, ա հոդակապ, լեզու արմատ եռաժանի=եռ արմատ, ա հոդակապ․ ժանի արմատ հեռաստան=հեռ արմատ, ա հոդակապ, ստան ածանց թաքուստ=թաք արմատ, ուստ ածանց խոսուն=խոս արմատ, ուն ածանց հարկատու=հարկ արմատ, ա հոդակապ, տու արմատ հենարան=հեն … More Վարժություններ

Հնչյունափոխություն

Հայերենում սովորաբար շեշտվում է վերջին վանկի ձայնավորը, բառակազմական կամ քերականական փոփոխությամբ շեշտի տեղափոխման հետևանքով համապատասխան ձայնավորը կամ երկհնչյունը կարող է հնչյունափոխվել։ Հնչյունափոխության երկու ձև կա, առաջինը` մեկ հնչյունի փոխարեն հայտնվում է ուրիշ հնչյուն, երկրորդը` ընդհանրապես դուրս է գալիս և ոչ մի հնչյուն չի հայտնվում։ Սա կոչվում է սղում։ Երբ պահանջում է գտնել հնչյունափոխություն, սղումը հետն … More Հնչյունափոխություն

Բառերի գիտություն

Բառագիտությունը ունի երկու ճյուղ` բառակազմություն ու իմաստաբանություն։ Բառերը կազմվում են արմատներից ու ածանցներից։ Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահայտող մասն է։ Արմատները կարող են լինել ինքնուրույն կիրառություն ունեցող։ Օրինակ` տարրական, օրրան։ Ինքնուրույն կիրառություն չունեցող։ Օրինակ` հեռաստան, թաքուստ։ Ածանցներ։ Ածանցները լինում են երկու տեսակ`նախածանցներ ու վերջածանցներ։ Նախածանցները արմատի սկզբից ավելացողներն են, իսկ վերջածանցները` արմատի վերջից։ Ածանցները կարող … More Բառերի գիտություն

Գրաբար

Լաւ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք։ 1․Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է այն ավելի գեղեցիկ հնչում:  Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։ 2․Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր: Բաց միտք 3․Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել … More Գրաբար

«Սասնա ծռեր» էպոս

1. 1964 թ․-ին աշխարհի վիպերգերի միջազգային մրցույթում «Սասնա ծռերը» ճանաչվել է լավագույնը: Ի՞նչ ես կարծում, ինչո՞ւ:   «Սասնա Դավիթը» մեր ազգային հոգևոր մեծագույն հարստությունն է, որի մեջ արտահայտվում են ժողովրդի նվիրական խոհերն ու երազանքները, մեր դարավոր պայքարը հանուն ազատության, մեր ազգային կենցաղը, մեր բնավորությունը, մեր ոճն ու ոգին: Ես կարծում եմ որ մեր ազգային էպոսը … More «Սասնա ծռեր» էպոս

Պատմվածք

Խոհանոցի ժամացույցը: Վոլֆգանգ Բորխերտ Նրանք դեռ հեռվից նշմարեցին մոտեցող կերպարանքը, քանի որ վերջինս աչքի էր ընկնում: Նա ծեր էր թվում, բայց երբ մոտեցավ, նկատեցին, որ հազիվ քսան տարեկան կլիներ: Ծերունու դեմքով այդ երիտասարդը նստեց նրանց մոտ՝ նստարանին, ապա կողքիններին ցույց տվեց այն, ինչ իր ձեռքում էր: -Սա մեր խոհանոցի ժամացույցն էր,-ասաց նա, և բոլորը, որ … More Պատմվածք

Գործնական աշխատանք

17.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր: 18.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր: 19.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերր և ուղղի՛ր: Ա.Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեղդել, կխտար, խորոխտ, ողկույզ, տախտակ, նախկին: Բ.ճեղքել, կմախք, աղքատ, կողպեք, վխտալ,եղբայր,սանդուղք: Տրված բառերի կազմությունն ու գրությունր բացատրի՛ր: ա) Անհյուրընկալ-ոչ հյուրասեր, ոչ հյուրընկալ ան ածանց, հյուր արմատ, ընկալել արմատ զրուցընկեր-զրույցի խոսակցության ընկեր, զրուցակից զրույց … More Գործնական աշխատանք

Առաջադրանքներ

Կետադրիր առակը և վերլուծիր: Մի Ուսուցիչ կանչվում է պալատ` թագավորի հետ իմաստուն զրույց վարելու: Նա արքային ու գահասրահը զննելուց հետո սկսում է խոսել տիրակալի թագի գեղեցկության, թանկարժեք քարերի փայլի, ոսկյա զարդերի խորհրդանշական իմաստի մասին: Ուսուցչին ուղեկցող աշակերտները մնում են զարմացած: Պալատից հեռանալուց հետո նրանք հարցնում են, թե ինչու Ուսուցիչը թագավորի հետ չխոսեց տիեզերածնության մասին:— Եթե … More Առաջադրանքներ

Երվանդ 1 Սակավակյաց և Տիգրան 1 Երվանդյան

Երվանդ Ա Սակավակյաց (մ.թ.ա. մոտ 570-560)։ Երվանդի մասին ավանդախառն տեղեկություններ են հաղորդում Մովսես Խորենացին և Քսենոփոնը։ Խորենացին նրան անվանում է «Սակավակյաց»՝ նկատի ունենալով նրա թագավորելու կարճատևությունը։ Երվանդը ունեցել է ընդարձակ տիրապետություն, շուրջ 3000 արծաթ տաղանդ հարստություն, 40 հազար հետևակային և 8 հազար հեծելակային զինվորական ուժ։ Երվանդը իր արքունիքը շրջապատել է հայ ավագանու ներկայացուցիչներով՝ «պատվավոր հայերով»։ Ելնելով Երվանդունիք գավառի տեղադրությունից՝ … More Երվանդ 1 Սակավակյաց և Տիգրան 1 Երվանդյան

Մեր քննարկումը…

Սեպտեմբերի 19-ին գրականության ժամը հայտարարեցինք քննարկման օր։ Քննարկման թեման էր «Ազատությունը»։ Քննարկաման նպատակը հաղորդակցությունն էր, քննարկման կանոններին ծանոթանալը։ Նախօրոք գրել էինք էսսե՝ «ի՞նչ է ազատությունը, «ի՞նչ ենք հասկանում ազատություն ասելով»՝ «Ազատության իմ բանաձևը»։ Ընթացքը հետաքրքիր էր․ հնչեցին հարցեր՝ արդյոք բոլոր մարդիկ են արժանի ազատությանը, ազատությունն ըստ քեզ ի՞նչ է։ Բոլորս արտահայտվեցինք լսեցինք միմյանց կարծիքներ, մի … More Մեր քննարկումը…