Aunt Helen’s House

I’m going to tell you about my Aunt Helen’s house. It’s not her main house, that’s in the city. No, this house is by the lake. There was a small town by the lake called Miller’s Ford, but all the people moved away when the fishing and mining stopped about sixty years ago. But the … More Aunt Helen’s House

Հողի կորստի հիմնական պատճառը

Հողի դեգրադացում, հողի աստիճանական վատթարացում, հողերի կամ հողառաջացման պայմանների վրա մարդու գործունեության բացասական ազդեցությունների հետևանքով և բնական ճանապարհով (սելավ, ողողում, աղակալում) հողերի վատթարացման և քայքայման շարժընթաց։ Առաջանում է հողերը ոչ ճիշտ օգտագործելիս, հողային ծածկույթի կառուցվածքի ու հողի բերրիության պահպանման միջոցառումները չապահովելիս։ Հողի դեգրադացում բացասաբար է ազդում շրջակա բնական միջավայրի, հողային պաշարների վրա։ Հողի դեգրադացման տեսակները բազմազան … More Հողի կորստի հիմնական պատճառը

ESL Doctors Reading Comprehension Passage

When most people are ill with a non-life threatening condition they will most often see a General Practitioner, a GP, also called a Family Doctor. These doctors generally work in the local community in surgeries rather than in hospitals, so they are convenient for people to see for a consultation. However, other GPs can work … More ESL Doctors Reading Comprehension Passage

Ուսումնական շաբաթվա ամփոփում 03.03 — 06.04

Հասարակագիտություն Պետության տնտեսական դերակատարությունը Արտաքին առևտուր Կապիտալի արտահանում Միգրացիա Պատմություն Հայ — իրանական հարաբերություններ Հայ — վրացական հարաբերություններ Գրականություն Լուվրի թանգարան Սուրբ Զատիկ Համո Սահյան Անգլերեն Hometask An email to my friend Ֆրանսերեն L’arc de Triomphe Le secret des oeufs de paques Pâques en France Մի գրքի պատմություն: Նախագիծ

Հողային Ռեսուրսներ

Հողը բնական գոյացություն է, երկրակեղևի բերրիությամբ օժտված շերտ, որըձևավորվել է երկրակեղևի մակերեսային վերափոխման՝ ջրի, օդի և կենդանիօրգանիզմների ներգործության հետևանքով: Հողը, ի տարբերություն մյուս բոլորարտադրամիջոցների, ճիշտ օգտագործելու դեպքում ոչ միայն չի սպառվում, այլ նաևընդհակառակը՝ անընդհատ բարելավվում է, բարձրացնում բերրիությունը: Բնականպայմաններում 1 սմ հաստությամբ բերրի հողի շերտը ձևավորվում է 125-140 տարվաընթացքում: Հողային ռեսուրսներ հասկացությունը լայն իմաստով ձևակերպվում … More Հողային Ռեսուրսներ