Շուշիի ազատագրումը

Շուշիի ազատագրման գործողության նախապատրաստումը կատարվել է մի քանի փուլով՝ դիվանագիտական, լրատվաքարոզչական և ռազմական։ 1992-ի մայիսի 8-ին ժամը 2:30-ին ԻՊՈւ շուրջ 1200 մարտիկներից կազմված գրոհային 4 խմբեր ձեռնամուխ են եղել կենդանի ուժով ու միջոցներով գերազանցող հակառակորդի ջախջախմանը Շուշիի և Ստեփանակերտի շրջակա հենակետերում։ Մարտական գործողությունները ծավալվել են «26»-ի (հյուսիսային), Շոշի (արևելյան), Լաչինի (հարավային) և Ջանհասան-Քյոսալարի (հյուսիսարևմտյան) ուղղություններում։  … More Շուշիի ազատագրումը

Սերնդեսերունդ

Այսօր մեր ծնողների, տատիկների և պապիկների սերունդները շատ հաճախ են հիացմունքով  հիշում և գովերգում իրենց երջանիկ սովետական մանկությունը, երբ դեռ չկային համակարգիչներ և բջջային հեռախոսներ, միայն երեք հեռուստաալիք էր ցուցադրվում, մարդիկ ավելի բարի էին, արևն՝ ավելի պայծառ, իսկ պաղպաղակն՝ ավելի քաղցր։ Այո, սովետական լավ ժամանակներ էին։ Բոլոր սերունդները զարգանում են այն դարաշարջանում, որում ապրում են, իսկ … More Սերնդեսերունդ

Միգրացիա

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանարդի առանձնահատկություններից է աշխատուժի միջազգային միգ-րացիայի ծավալների ընդլայնումը, ինչը պայմանավորված է գլոբա-լացման և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման գործընթաց-ների խորացմամբ, աշխարհի երկրների միջև տնտեսական զարգաց-ման տեմպերի անհամաչափ աճով և այլն: Միջազգային միգրանտներիթվաքանակի սրընթաց աճի մասին է վկայում այն, որ եթե 2000 թ.նրանց թիվն աշխարհում 173 մլն էր, իսկ 2010 թ.՝ 220 մլն, ապա 2017 … More Միգրացիա

Կապիտալի արտահանում

Կապիտալի արտահանումն իմպերիալիզմի հիմնական տնտեսական հատկանիշներից է, գոյություն է ունեցել նաև մինչմոնոպոլիստական կապիտալիզմի պայմաններում, սակայն ապրանքների արտահանման համեմատ երկրորդական դեր է կատարել։ Իրականացվում է ձեռնարկատիրական և փոխատվական ձևերով։ Առաջինը կատարվում է մոնոպոլիաների կողմից արտասահմանում մասնաճյուղեր, ինքնուրույն դուստր ձեռնարկություններ և ազգային ու օտարերկրյա կապիտալների մասնակցությամբ խառը ձեռնարկություններ հիմնելու միջոցով։ Ունի երկու տարատեսակություն՝ ուղղակի և պորտֆելային։ Ուղղակի են … More Կապիտալի արտահանում

Արտաքին առևտուր

Հայաստանում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի պետական կանոնակարգումը նպատակաուղղված է իրավապայմանագրային դաշտի կանոնակարգման ոլորտում առաջացած խնդիրների վերհանման, դրանց վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակմանը, գործարարների համար հավասար մրցակցային դաշտի ապահովմանը, պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տնտեսվարող սուբյեկտների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության ապահովմանը։ Առևտրի և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտը հանդիսանում է առավել զարգացող ճյուղերից մեկը։ Հանրապետությունում գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուր քանակի … More Արտաքին առևտուր

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Շուկայական տնտեսությունում պետության դերի մասին թեման շարունակում է մնալ տնտեսագետների և քաղաքական գործիչների կողմից ուսումնասիրվող կարևոր թեմաներից մեկը։ Ոմանք պետական միջամտությունը համարում են չարիք տնտեսության համար, իսկ մյուսները, ընդհակառակը, այն համարում են տնտեսության զարգացման նախապայման։ Ըստ Ա․ Սմիթի շուկայական տնտեսությունը կարգավորվում է «անտեսանելի ձեռքի» օգնությամբ, որի հիմքում ընկած է մրցակցությունը և սեփական շահի գիտակցումը։ Օրինակ՝ մենք ամեն … More Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Պահանջարկ

Պահանջարկ, ապրանքների ու ծառայությունների այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են գնել տվյալ պահին, տվյալ գնով։ Պահանջարկի չափերը որոշվում են գնորդների վճարունակ հնարավորություններով, այսինքն՝ դրամական միջոցների այն գումարով, որով պետք է ապրանքներ գնվեն։ Տարբերում են բնակչության կամ անձնական (անհատական) և արտադրողների կամ արտադրական (արտադրողական)։ Պահանջարկի առաջին օբյեկտ են ժողովրդական սպառման ապրանքներն ու անձնական սպառման համար օգտագործվող ծառայությունները, երկրորդի՝ արտադրողական սպառման … More Պահանջարկ

Փաստեր փողի ծագման մասին

Դրամատուն կամ պարզապես բանկ Վստահ ենք, որ քչերը գիտեն, որ «բանկ» բառն իր կիրառության սկզբնական շրջանում թարգմանվում էր «սեղան», քանի որ առաջացել էր իտալերեն banco բառից, որ թարգմանաբար նշանակում է «սեղան»: Այս ամենը, սակայն, տրամաբանական կապ ունի դրամատների առաջացման և կազմավորման հետ, քանի որ հենց շուկաներում՝ սեղանների առաջ էին նախաբանկիրները գործարքներ իրականցնում: Մետաղադրամ, բայց այս … More Փաստեր փողի ծագման մասին

ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ստեղծվող և գործող բանկերի, նրանց և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների գրանցման, լիցենզավորման, գործունեության կարգավորման և դադարման, ինչպես նաև բանկային գործունեության վերահսկողության կարգը և պայմանները: (1-ին հոդվածը փոփ. 23.10.01 ՀՕ-253) … More ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հիմնախնդիրներ

Հասարակական և տնտեսական զարգացման ընթացքում տեղի ունեցած կերպափոխումները իրենց որոշակի ազդեցությունն ունեցան քաղաքային բնակավայրերի կենսագործունեության վրա’ ստեղծելով բազմատեսակ տնտեսական, սոցիալական, գիտական, բնապահպանական և կառավարչական հիմնախնդիրներ: Ներկայումս տեղի ունեցող տարբեր գործընթացների ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ հասարակական, տնտեսական հարաբերություններում տեղի ունեցող արմատական փոփոխություններն առավելապես ցայտուն են և կենտրոնացած են խոշոր քաղաքներում: Քաղաքային տնտեսություններում հետևողականորեն … More Հիմնախնդիրներ