Բայի եղանակները

Բայն ունի հինգ եղանակ՝ սահմանական ըղձական ենթադրական հարկադրական հրամայական: Սահմանական եղանակը ցույց է տալիս անցյալում, ներկայում և ապագայում հաստատ կատարվող, կատարված և կատարվելիք գործողությունը։ Սահմանական եղանակն ունի յոթը ժամանակաձև, որոնցից մեկը պարզ է մնացած վեցը բաղադրյալ, մեկը ներկա ժամանակաձև է, մեկը՝ ապառնի, մնացած հինգը անցյալ ժամանակաձևերն են։ Դրանք են՝1. Անկատար ներկա-երգում եմ, խաղում եմ։2. Անկատար անցյալ-գրում … More Բայի եղանակները

Առաջադրանք

Լրացրու տառերը և կետադրիր։  Գտիր անկախ դերբայներն ու ձևաբայերը, որոշիր՝ որ դերբայն է։ Որոշել էինք շրջագայել հավաքել ուշադրության արժանի հինավուրց ավանդությունները ուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի` հիացմունք պարգևող պատմական հուշարձանները, ճարտարապետական կոթողները։ Շրջում էինք ձիերով, հաղթահարում լեռնաշղթաների հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտները, անցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիրեին ազատ արձակելով նստում էինք բարձունքների վրա ակնապիշ նայում հազիվհազ նշմարվող օձագալար արահետներին, դիտում բացատները, … More Առաջադրանք

Առաջադրանք

Դասավորիր տեքստի պարբերությունները տրամաբանական հաջորդականությամբ։ Տեքստ Այստեղի բնակիչներին շրջանցում են այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են հեպատիտը, քաղցկեղը և այլն, իսկ նրանց ընտանի կենդանիների մեջ երբեք համաճարակ չի լինում։ Լեռան կազմության մեջ կան օրգանական նյութեր՝ ցինկ, պղինձ, երկաթ,  իսկ ջրում կա քար, որը նպաստում է օրգանիզմից թույների հեռացմանը, վերականգնում է նյութափոխանակությունը, լավացնում լյարդի և ստամոքսի գործունեությունը։ Այդ արտակարգ երևույթը պարզելու համար գիտնականները … More Առաջադրանք

Դերանուն

Դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Տեսակները՝ Անձնական — ես, դու, նա, ինքը Ցուցական — սա, դա, նա, այս, այդ, այն, այսպես, այդպես, այնպես, այսքան,այդքան, այնքան… Հարցական — ո՞վ, ե՞րբ, ի՞նչ, ինչո՞ւ, ո՞ր, որերո՞րդ, քանի՞, որտե՞ղ, ո՞ւր… Հարաբերական — ով, երբ, ինչ, ինչու, որ, որերորդ, քանի, որտեղ, ուր… … More Դերանուն

Առաջադրանք

Ավ.Իսահակյանի «Աբու- Լալա Մահարի» պոեմի տրված հատվածից դուրս գրիր ածականները, որոշիր տեսակները։Գտածդ ածականները բառակազմական վերլուծության ենթարկիր։ Առանձնացրու ածականակերտ ածանցները։ Եվ քարավանը Աբու – Լալայի` աղբյուրի նման մեղմ կարկաչելով` Քայլում էր հանգիստ, նիրհած գիշերով, հնչուն զանգերի անուշ ղողանջով: Հավասար քայլով չափում էր ճամփան այն քարավանը ոլոր ու մոլոր, Եվ ղողանջները ծորում քաղցրալուր` ողողում էին դաշտերը անդորր: Մեղկ փափկության … More Առաջադրանք

Առաջադրանք

Լրացրու բաց թողած տառերը, փորձիր կետադրել։ Դուրս գրիր թվականները, որոշիր տեսակները։ Տեքստից գտիր մեկական ու, ա (ներքին), վա, ան և այլաձև հոլովման գոյական։ Տեքստից գտիր 5 ածական, որ չունեն համեմատության աստիճան: 1. Սկսվել էին երկու հարյուր ինսունմեկերորդ օլիմպիական խաղերը. երեք հարյուր ութսունհինգ թվականն էր: Մի քանի ամիս առաջ՝ գարնան սկզբին, արագոտն սուրհանդակներն Օլիմպոսից ուղևորվել էին … More Առաջադրանք

Ածական

Ածական Ածականը ցույց է տալիս գոյականի հատկանիշ։ Օրինակ՝ մեծ մարդ, փոքր գնդակ: Ածականները լինում են երկու տեսակի ՝ որակական, որը ցույց է տալիս գոյականի որակ առանց հարաբերելու ուրիշ գոյականի հետ: Օրինակ՝ մեծ, փոքր 2. հարաբերական, ցույց է տալիս որակ հարաբերած ուրիշ գոյականի հետ և կազմվում է ածանցների միջոցով։ Օրինակ՝ փայտե, երկաթե Ածականների համեմատության աստիճանները ածականներն … More Ածական

Առաջադրանք

Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։ Տեքստում գտիր գոյականները, որոշիր հոլովն ու հոլովումը։ Տեքստում գտիր 5 հնչյունափոխված բառ։ Տեքստում գտիր 3 բարդ բառ։Մի լուսնկա երեկո, երբ պատշգամբում ավարտվել էր ընտանեկան առօրյա զրույցը, գեներալը կռթնած իր գրասեղանին, խորասուզվել էր ինչ-որ նամակի ընթերցանության մեջ։ Այսպես էր սկսվում նամակը․ — Ձեզ գրում է բնօրրանից արմատահան եղած տարաշխարհիկ մի … More Առաջադրանք

Ձևաբանություն

Ձևաբանություն Հայերենն ունի 10 խոսքի մաս ՝ գոյական անուն, ածական անուն, թվական անուն, դերանուն, բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, վերաբերական և ձայնարկություն։ Խասքի մասերը բաժանվում են 3 խմբի ՝ նյութական իմաստ արտահայտող (գոյական անուն, ածական անուն, թվական անուն, դերանուն, բայ, մակբայ), քերականական իմաստ արտահայտող՝ (կապ, շաղկապ,), վերաբերական ՝ (վերաբերական, ձայնարկություն): Գոյական Գոյականները լինում են հատուկ և … More Ձևաբանություն

Առաջադրանք

Կարդա բանաստեղծությունը։ Ընտրիր գոյականները, որոշիր դրանց թիվը, հոլովը և հոլովումը։ Ավ.Իսահակյան. Արագածին Դո՛ւ, Արագա՛ծ, ալմաստ վահանԿայծակեղեն թրերի,Գագաթներդ՝ բյուրեղ վրանԹափառական ամպերի։Սեգ ժայռերդ՝ արծվի բույն,Լճակներդ՝ լույս-փերուզ.Առուներդ՝ մեջքիդ փայլունՊերճ գոտիներ ոսկեհյուս։Աղբյուրներդ գիշեր ու զօրԽոսքի բռնված իրար հետ,Վտակներդ գիլ ու գլորԱբրեշումե փեշերեդ։Թիթեռներդ՝ հուր-հրեղենԹռչող-ճախրող ծաղիկներ,Զառ ու զարմանք երազներենՊոկված ծվեն-ծվիկներ։Ծիրանավառ դու թագուհի,Բուրումների դու աղբյուր,Ծաղիկներդ հազար գույնի,Հազար անուն, հազար բույր։ Արագած — … More Առաջադրանք