Ասֆալտապատում

Ամենատարածված ու ամենաակտուալ խնդիրներից մեկը, որը կա գրեթե Հայաստանի ամեն համայնքում ու փողոցում, ապա դա ասֆալտապատման խնդիրն է։ Հենց ես, ասածս կարող եմ փաստել օրինակ բերելով մեր փողոցը։ Այստեղ այնքան անմխիթար է իրավիճակը, որ նույնիսկ ոտքով անցնելն է անհնար, ուր մնաց թե մեքենաներով երթևեկելը։ Կարծում եմ, հնարավոր չէ երթևեկել առանց մեքենան ու նյարդերը վնասելու։ Կենտրոնական … More Ասֆալտապատում

Լայնականջ ոզնի

Հազվադեպ հանդիպող տեսակ է: ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակի չափորոշիչներով գնահատվում է որպես «Վտանգված»: Տարածված է Հարավարևելյան Եվրոպայում, Առաջավոր, Միջին և Կենտրոնական Ասիայում, Արևմտյան Սիբիրում, Հյուսիսային Կովկասում, Անդրկովկասում: Տարածված է նաև Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արարատի և Արմավիրի մարզերում: Ղարաբաղի հարավում հանդիպում է Հադրութի շրջանի Թաղուտ գյուղի տարածքում, հյուսիսում՝ Վարնկաթաղ գյուղի տարածքում։ Գերադասում է բնակվել չոր տափաստաններում, կիսաանապատներում, անապատներում: Խուսափում … More Լայնականջ ոզնի

Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթար

Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարը տեղի թ ունեցել 1986 թվականի ապրիլի 26-ին, Չեռնոբիլի Ատոմային Էլեկտրակայանի չորրորդ էներգաբլոկում պայթյուն։ Տեղի է ունեցել ռեակտորի պայթյունի հետևանքով և շրջակա տարածքները ենթարկել է ռադիոակտիվ ճառագայթման։ Վթարը ամենախոշորն է իր հետևանքներով ատոմային վթարների մեջ։ Ավերածությունը պայթուցիկ բնույթ էր կրում, ռեակտորը ամբողջությամբ ավերվել է, և շրջակա միջավայր արտանետվել են մեծ քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութեր։ Այս վթարը ատոմային էներգետիկայի պատմության մեջ ամենախոշորն … More Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթար

Էկոհամակարգ

Ձեր կարծիքով որոնք են էկոհամակարգերի կարևորագույն  հատկանիշները: Ինչու՞. Էկոհամակարգը կամ էկոլոգիական համակարգը`կենսաբանական համակարգ, որը կազմված է կենդանի օրգանիզմների համայնքից` բիոցենոզից, նրանց բնակության միջավայրից՝ կենսատոպից, կապի համակարգից՝ որը էներգիայի և նյութի փոխանակություն է իրականանում նրանց միջև։ Էկոլոգիայի հիմնական հասկացություններից է։ Էկոհամակարգի օրինակ է հանդիսանում ջրավազանը նրանում բնակվող բույսերի, ձկների, անողնաշարավորների, միկրոօրգանիզմների հետ, որոնք կազմում են համակարգի կենդանի … More Էկոհամակարգ

Շրջակա միջավայրն ու մարդու առողջությունը

Տարեցտարի ավելի է մեծանում շրջակա միջավայրի վրա մարդու անթրոպոգեն ազդեցությունը: Հասարակության ազդեցությունը բնության վրա դրսևորվում է մարդու արտադրական գործունեությամբ, բնակչության աճով, քաղաքների աճով, գյուղատնտեսական հողերի օգտագործմամբ:Երկրակեղևի վերին շերտը վերջին 20 տարիների ընթացքում էլ ավելի զգայուն է դարձել անթրոպոգեն բեռնվածության պատճառով: Դա մարդու ակտիվ ներգործության արդյունք է, որի հետևանքով փոխվել են տեղանքի ռելիեֆը, բնական լանդշաֆտները, օգտագործվել … More Շրջակա միջավայրն ու մարդու առողջությունը

Մարդը կլիմայի փոփոխության պատճառ

Երկրի կլիման և նրա փոփոխությունները պայմանավորող գործոններըընդունված է բաժանել բնական գործոնների և մարդածին: Կլիմայագոյացնող բնական գործոնները Կլիմայագոյացման այս գործոններին պատկանում են հետևյալ երեքխմբերըաստղագիտական, արտաքին երկրաֆիզիկական և ներքին երկրաֆիզիկական: Աստղագիտական գործոններ: Այս խմբին են պատկանում. • արեգակնային լուսատվությունն ու արեգակնային ակտիվության փոփոխությունը; • Երկրի ուղեծրի պարամետրերը; • Արեգակի, Լուսնի և մոլորակների հետ Երկրի ձգողական դաշտի փոխազդեցության … More Մարդը կլիմայի փոփոխության պատճառ

Հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հայաստանում հողային պաշարների պահպանության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել հողերի նպատակային օգտագործումը, կատարելագործել հողերի պահպանության և օգտագործման պետական վերահսկողությունը` կիրառելով Հայաստանի հողերի օրենսդրական պահպանության հիմունքները, ստեղծել խախտված հողերի վերականգման հիմնադրամ, ապահովել արոտավայրերի ընդհանուր օգտագործման սզբունքները, ինչպես նաև կանխարգելել տարբեր ախտոտիչների վտանգավոր ազդեցությունը հողերի վրա։ Հողերի աղտոտման կանխման նպատակով ձեռնարկվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնցից են մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրմանը նպաստող տնտեսական մեխանիզմները, արտանետումների … More Հողային ռեսուրսների պահպանությունը և ռացիոնալ օգտագործումը

Հողի աղտոտում

Օդի և ջրի նման՝ հողը ևս ենթակա է աղտոտման։ Դրա աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է։ Մթնոլորտի աղտոտիչները նստում են հողի մակերևույթին։ Հողի աղտոտման աղբյուրներ են նաև մետաձուլական գործարանների, նավթաարդյունաբերական և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները։ Հողի աղտոտման մեկ այլ աղբյուր է ժամանակակից գյուղատնտեսությունը , որը չի կարող չկիրառել թունաքիմիկատներ և պարարտանյութեր, քանի որ դրանց բացակայության դեպքում բերքի մեծ կորուստներ ունենալու վտանգ է սպառնում։ Վտանգը մեղմացնելու նպատակով շատ տնտեսություններում … More Հողի աղտոտում

Հողերի պահպանություն

Հողերը դեգրադանում են մարդու ոչ խելամիտ տնտեսական գործունեության հետևանքով և բնական ճանապարհով՝ էրոզիայի, աղակալման, ճահճացման, օգտակար հանածոների ոչ ռացիոնալ արդյունահանման, քաղաքների, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, ճանապարհների, շինարարական օբյեկտների սխալ պլանավորման, հողերի քիմիական աղտոտման և այլ պատճառներով։ Հայաստանում հողերի պահպանության հիմնական ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է՝ հողի վերին բերրի շերտը դեգրադացումից և հողատարումից պաշտպանելու համար։ Հողատարման երևույթների զարգացմանը նպաստում են վերընթաց գոտիականությունը, ռելիեֆի մասնատվածությունը, բարձրությունների տատանումները՝ լանջերի թեքությունները, արոտավայրերի … More Հողերի պահպանություն

Հողի կորստի հիմնական պատճառը

Հողի դեգրադացում, հողի աստիճանական վատթարացում, հողերի կամ հողառաջացման պայմանների վրա մարդու գործունեության բացասական ազդեցությունների հետևանքով և բնական ճանապարհով (սելավ, ողողում, աղակալում) հողերի վատթարացման և քայքայման շարժընթաց։ Առաջանում է հողերը ոչ ճիշտ օգտագործելիս, հողային ծածկույթի կառուցվածքի ու հողի բերրիության պահպանման միջոցառումները չապահովելիս։ Հողի դեգրադացում բացասաբար է ազդում շրջակա բնական միջավայրի, հողային պաշարների վրա։ Հողի դեգրադացման տեսակները բազմազան … More Հողի կորստի հիմնական պատճառը