Առաջադրանք 04֊08.04

Հայաստանի անկախության հռչակագիր, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում ընդունված հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը, արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ … More Առաջադրանք 04֊08.04

Exercise

Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple. The weather has been cold recently. It was cold last week. I didn’t read a newspaper yesterday. Ann has earned a lot of money this year. She didn’t earn so much last year. Have you had a holiday recently? It hasn’t … More Exercise

Առաջադրանք

Բարդ ստորադասական նախադասությունը վերածել պարզի։ 1. Հենց այսօր դու գործ կստանաս, և եթե համաձայն ես, վաղվանից կսկսենք աշխատել։Հենց այսօր դու գործ կստանաս, և համաձայն լինելուդ դեպքում վաղվանից կսկսենք աշխատել։2. Թեև քսանհինգ տարեկան չկա, բայց հասցրել է երկու գյուտ արտոնագրել։Չնայած քսանհինգ տարեկան չլինելուն` հասցրել է երկու գյուտ արտոնագրել։3. Չե՞ք նեղանում, որ այսպես համարձակ եմ խոսում։Չե՞ք նեղանում … More Առաջադրանք

Exercise

Circle the correct word of phrase. I really don’t feel like going out tonight. Do you? Everyone expected his business to fail within the first few months. What would you like to do this evening? We discussed turning the attic into a spare bedroom with the architect. She wasn’t able to speak very clearly after … More Exercise

Առաջադրանք 28֊01

Այլախոհությունը խորհրդային Հայաստանում 1960-ականների համարվում է այլախոհական շարժումների սկիզբը ոչ միայն Խորհրդային Հայաստանում, այլ նաև ԽՍՀՄ-ում և Արևելաեվրոպական երկրներում։ Այդ ընթացքում «դիսիդենտ» (այլախոհ) տերմինով սկսեցին կոչել բոլոր նրանց, ովքեր ընդվզում էին խորհրդային կարգերի դեմ, սակայն չէին դիմում բռնության և բռնությունը՝ որպես այդպիսին պայքարի միջոց և ձև չէին ընդունում:Այդուհանդերձ նախքան այլախոհական շաժումների ծագումը հակախորհրդային և հակակոմունիստական ուժերը … More Առաջադրանք 28֊01

Essay

Do you agree or disagree with the following statement? Television, newspapers, magazines, and other media pay too much attention to the personal lives of famous people such as public figures and celebrities. Use specific reasons and details to explain your opinion. First of all, the media is a business-business work based on demand-supply. There are … More Essay

Դերենիկ Դեմիրճյան «Ավելորդը»

Պատմվածքի հերոսը Հաճի աղան է՝ մի վաճառական, որը շատ է սիրում և արժեքավորում իր ունեցվածքը: Նրա փողոցով անցնելը մի հանդես էր, աղայակա՜ն։ Միշտ հաստ շալը 60-70 տարեկան կուզի վրայով վզին փաթաթած, երկար իրանը բերանքսիվայր ընկնելու պես՝ առաջ թեքած, ուղտի վիզը աոջև երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթը օդի մեջ խրած, հայացքը դեպի հեռուն, մի կետի՝ քայլում … More Դերենիկ Դեմիրճյան «Ավելորդը»

Ամբողջատիրություն

Ամբողջատիրություն կամ տոտալիտարիզմ, ավտորիտար իշխանության ձև. բնորոշ կողմերն են՝ սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների փաստացի վերացումը, հասարակական կյանքի լիակատար ենթարկումը իշխանության շահերին և համատարած (տոտոալ) վերահսկության հաստատումը հասարակության նկատմամբ, քաղաքական ընդդիմության և այլախոհների հանդեպ բռնարարքների լայնածավալ կիրառումը։ Ամբողջատիրության բովանդակությունը 1920-1930-ական թվականներին Եվրոպայի որոշ երկրներում հաստատվեց կառավարման մի համակարգ, որն իր բնույթով բռնատիրական էր։ Պետությունն իր վերահսկողությունը հաստատեց կյանքի … More Ամբողջատիրություն

Exercise

Complete using the correct form of the phrasal verbs in the box. Of course I’ll pay you back next week. You can bank on it. Would you please make out the cheque to Mr P. Edwars? I try to put by a little money each year to spend on a nice holiday. We get through … More Exercise

Առաջադրանք 14֊18.03

Ի՞նչ էր Նէպը, ո՞րն էր դրա իրականացման նպատակը։ ՀՍԽՀ-ում երբվանի՞ց է այն իրագործվել։  Քաղաքացիական կռիվների ավարտից հետո Խորհրդային Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ քայքայված տնտեսության վերականգնման գործին։ Դրան ծառայելու եկավ Նոր տնտեսական քաղաքականությունը (Նէպ)։ Այն իրականացվել էր Ռուսաստանում 1921 թ., այն բանից հետո, երբ ռազմական կոմունիզմի քաղաքականությունը ճգնաժամային իրադրություն էր ստեղծել ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական բնագավառներում։ … More Առաջադրանք 14֊18.03