Առաջադրանք 04֊08.04

Հայաստանի անկախության հռչակագիր, 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում ընդունված հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը, արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին» Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհրդի համատեղ … More Առաջադրանք 04֊08.04

Exercise

Make sentences from the words in brackets. Use the present perfect or past simple. The weather has been cold recently. It was cold last week. I didn’t read a newspaper yesterday. Ann has earned a lot of money this year. She didn’t earn so much last year. Have you had a holiday recently? It hasn’t … More Exercise

Առաջադրանք

Բարդ ստորադասական նախադասությունը վերածել պարզի։ 1. Հենց այսօր դու գործ կստանաս, և եթե համաձայն ես, վաղվանից կսկսենք աշխատել։Հենց այսօր դու գործ կստանաս, և համաձայն լինելուդ դեպքում վաղվանից կսկսենք աշխատել։2. Թեև քսանհինգ տարեկան չկա, բայց հասցրել է երկու գյուտ արտոնագրել։Չնայած քսանհինգ տարեկան չլինելուն` հասցրել է երկու գյուտ արտոնագրել։3. Չե՞ք նեղանում, որ այսպես համարձակ եմ խոսում։Չե՞ք նեղանում … More Առաջադրանք