Գործնական աշխատանք

17.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

 Ա. Երփներանգ, արփի, փրփրել, փափուկ, սրբազան, ճամփորդ, համբերություն, դափնի, շամփուր:
  Բ. Կարթ,խորթ, զվարթ, պարթև, նյարդ, թարթել,երդվել, փարթամ:

18.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա.Համարձակ, բարձունք, վերադարձ, վարձատրել, հարցուփորձ, հարձակում, մրցույթ:
 Բ. Դեղձ, դադձ, դեդձանիկ, բաղձանք, օձանման, ատաղծագործ:

19.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերր և ուղղի՛ր:
Ա.Զմրուխտ, ապուխտ, բախտավոր, թախտ, խեղդել, կխտար, խորոխտ, ողկույզ, տախտակ, նախկին:
Բ.ճեղքել, կմախք, աղքատ, կողպեք, վխտալ,եղբայր,սանդուղք:

 1. Տրված բառերի կազմությունն ու գրությունր բացատրի՛ր:
 2. ա) Անհյուրընկալ-ոչ հյուրասեր, ոչ հյուրընկալ ան ածանց, հյուր արմատ, ընկալել արմատ զրուցընկեր-զրույցի խոսակցության ընկեր, զրուցակից
  զրույց արմատ, ընկեր արմատ
  դյուրընկալ-հեշտությամբ ընկալող՝ ընդունող՝ ըմբռնող
  դյուր արմատ, ընկալել արմատ
  գահընկեց-գահից ընկած՝ տապալված
  գահ արմատ, ընկնել արմատ
  անընդհատ-չընդհատվող, անդադար, չընդմիջվող
  անընդհատ բարդ բառ
  համընթաց-միասին ընթացող՝ շարժվող, զուգընթաց
  համընդհանուր արմատ, ընթաց արմատ բ) Միջօրե-կեսօր: մեջ արմատ, օր արմատ, ե ածանց հանապազօրյա- առօրյա, առօրեական, սովորական
  հանապազօր արմատ, յա վերջավորություն
  ոսկեզօծ-ոսկու շերտով պատած, ոսկեջրած
  ոսկի արմատ, զ ածանց, օծել արմատ
  ապօրինի-ոչ օրինական
  ապ ածանց, օրինական արմատ
  առօրյա-ամենօրյա, ամեն օր տեղի ունեցող՝ կատարվող
  առ ածանց, օր արմատ, յա վերջավորություն
  առօրեական-առօրյա, ամեն օր տեղի ունեցող
  առ ածանց, օր արմատ, ական ածանց
  բացօթյա-բաց օդում, բաց երկնքի տակ
  բաց արմատ, օդ արմատ, յա վերջավորություն
  բարօրություն-բարօր լինելը
  բարի արմատ, օր արմատ, ություն վերջավորություն
  զօրուգիշեր-ամբողջ օրը
  օր արմատ, ու հոդակապ, գիշեր արմատ
  գ) Մանրէ-միայն մանրադիտակով տեսանելի կենդանական և բուսական ամենամանր օրգանիզմների ընդհանուր անվանումը, միկրոբ:
  բարդ բառ
  վայրէջք-դեպի վայր իջնելը, դեպի ցած ուղղված ընթացք՝ շարժում:
  վայր արմատ, իջնել արմատ
  հնէաբան-հնԷաբանության մասնագետ
  հին արմատ,
  որևէ-հնարավոր կամ միատեսակ առարկաներից՝ երևույթներից՝ անձերից և այլն մեկն ու մեկը՝ առանց խտրության կամ ընտրության: Կանչեցեք որևէ ուսանողի:
  երբևէ-որևէ ժամանակ, առհասարակ, իսկի:

21.Որտեղ անհրաժեշտ է, ը գրի՛ր:

Անակնկալ, անըմբռնելի, օրըստօրե, ակնթարթ, անընդմեջ, լուսնկա, մթնկա, համընդհանուր, մերթընդմերթ, անընթեռնելի,ակնհայտ, անընդհատ, անհյուրընկալ, սրընթաց:

22.Կետերի փոխարեն դհ, դ, կամ թ գրի՛ր:

  Ընթացք, ընդարձակ, անընդհատ, ընդմիջել, ընդհանուր, ընդհամենը, ընթանալ, ակնթարթ, անդադար, ընթերցել, ընդառաջ, անընթեռնելի:

23.Պարզի՛ր, թե ինչի՛ հիման վրա է կազմվել բառաշարքը և ավելացրո՛ւ նոր բառեր:
Արևմտաեվրոպական, Ոսկեվազ, դափնեվարդ,…:

24.Յուրաքանչյուր շարքում կետերը փոխարինի՛ր նման հնչողություն ունեցող տրված արմատներով:
Ող, ոխ, ուղտ, ուխտ, թյուր, թույր, բույր, բյուր, բարկ, բարք, վարկ, վարք, աղտ, ախտ:

Թոքախտ, աղտոտել,
ոխակալ, ողնաշար,
վարքուբարք, վարկաբեկել,
ուղտադրուժ, վարկատեր,
վարքուբարք, բարկություն,
թյուրիմացություն, ձյունաթույր,
համբույր, բյուրավոր:
25.Կետերը փոխարինի՛ր կրկնակ բաղաձայններով:
ճվվալ, բզզալ, ֆշշալ, թշշալ, ուղղակի, ուղղանկյուն, Աննա, Էլլա, թռչուններ, հենարաններ, իննիսուն, օրրան, երրորդ, չորրորդ, տարրական, տարրալուծել, անդորր, բերրի, մրրկածուփ:

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն (որ դեպքում է ն գրվում):

Անբնական, ամբիոն, ամբոդջ, ամպամած, անպայման, զաքյուղ, ամբասիր, ամփոփել, անփոփոխ, անպետք, ամբարել, ամբարտավան:

27.Բաց թողնված տառերր լրացրո՛ւ:

«Օ.ային ամրոց» արտահայտությունը նշանակում է անպտուղ երևակայություն, իզուր երազան., անիրագործելի պլան էր: Այդ արտահայտությունը վերագրում են քրիստոնեական քարոզի. Ավգուստիանոսին, որն իր աշխատություններից մեկում խոսում է օ.ային շինարարության մասին: Հետագայում մարդի. այդ արտահայտությանը գործածում են ձևափոխված` «Օ.ային ամրոց» ձևով:

28.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

 Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիայի տոթակեզ կլիմայի պատճառով անընդհատ շատ ջուր է գոլորշիանամ ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիաթյունը աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասուն միլիոն տոննա է

29.Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
Ամերիկյան մի ակումբում, որտեղ երաժշտությունն անդադար որոտում է, կարելի է անդորր գտնել: Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպեով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չէ, բայց ինչքա՜ն հաճելի է. թվում այն անդորրը, որի համար անձամբ կանխիկ վճարել ես: Հազար ինը հարյուր հիսունինը թվին ամերիկյան ռադիոն մի անսովոր հաղորդում տվեց:Ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ու ընդհուպ մինչ. տասնհինգ րոպեանոց հադորդման վերջը տվող լռություն:
30.Բաց թողնված տառերը լրացրու՛:
Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության պայմաններում վատ է զգում. նրան պատում է երկյուղի ու անհարմարության զգացում: Բացարձակ լռությունը խանգարում է մարդու նյարդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուխների ձայնը, ծովային մրրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ էլ, ինչպես թռչունների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչյունը, ծովի ալիքների համընթաց ճողփյունը, հաճելի են մարդկանց համար, բարերար են ներգործում նրանց նյարդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առողջությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, նյարդահոգեկան հիվանդությունների աճը, ֆիզիկական և մտավոր ընդունակությունների նվազումը:


Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s